2018

2 kpl hevostallin ja ympäristön rakennustyö Tuusula

Sadevesilinjan rakennustyöt 600mm /85m Kulloo

Rivitalojen viemäritöitä Vantaa

Carunan Espoon muuntoaseman rele rakennuksen purku

Kantojen pilkontaa terminaalissa Vihti

Saastuneen maan poistaminen rakennustyömaalta Vantaa

Tiehoitokunnan ojien perkaus Tuusula

Vesi ja viemäri töitä cramo Tuusula

Kantojen nostoa Hyvinkää

Kantojen pilkontaa 2 terminaalia Hyvinkää

Teollisuus varasto kentän rakentaminen Vantaa

Puhtaiden ylijäämä massojen vastaanottoa ja levitystä Tuusula

Molok astioiden asentamista useaan kohteeseen Tuusulan kunta

Vesirunko linjan aputyöt Sipoo

Teollisuus varastokentän puuston ja kantojen poisto sekä kentän teko Vantaa

Kerrostalon pihatyöt Vantaa

Taloyhtiön kaukolämpölinjan korjaustyöt Vantaa

Teollisuushallin kaivojen asennustyöt Tuusula

Louheen siirtoa dumpperilla n.10t m3 Sipoo

Taloyhtiön salaojien korjausta Tuusula

Hautapalkkien asentamista Tuusulan Jokelan hautausmaa

Teollisuushallin purku Vantaa

Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa valliin Kulloo

Talvikunnossapitoa Tuusulan kunnalle 3 hoito aluetta.

Taloyhtiön jätejärjestelmän uusiminen ja molok järjestelmän asennus Porvoo

4 kpl okt viemärin korjaustyö

Okt talo +talli maanrakennustyöt Tuusula

Okt purkutyömaan rakennus jätteiden seulonta maiden seasta Vantaa

Okt talon maanrakennustyöt Tuusula

Okt talon maanrakennustyöt Sipoo

3 kpl pihatyöt okt taloihin Tuusula

Okt talon maanrakennustyöt Järvenpää

Okt talojen vesijohtojen saneeraamista 8 kpl Tuusula

Okt-tontin puuston raivaus Sipoo

2 kpl okt talojen maanrakennustyö Nurmijärvi

Okt tontin puiden poistoa Tuusula

Okt talon vesijohtotyöt Kerava

Okt talon salaojien uusinta Tuusula

Okt talon pihatyöt Nurmijärvi

Okt talon vesi ja viemäri liitostyöt Vantaa

Okt talon pihatyöt Vantaa

Okt talon vesijohtotyöt 2 kpl Tuusula

Autotallin maanrakennustyöt Kerava

Okt talon maanrakennustyöt Helsinki

Okt talon ympärystäytöt Tuusula

Okt taloon kylpytynnyrin asennus Sipoo

Okt talon purku Vantaa

2017

Paritalon pihatyöt Tuusula

5 kerrostalon pihojen pohjaukset Järvenpää

Keravanjoen jokiuoman laskeutus altaan maamassojen siirtotyö dumppereilla Tuusulan kunta

Aitalinjan puiden ja kantojen poisto Tuusula

Teollisuus tontin puiden raivaus Tikkurilantie Vantaa

Hevostallin maanrakennustyöt Helsinki

Betoni rakenteisen teollisuushallin purku Järvenpää

HSY:n hakekentän puiden ja kantojen poisto Vantaa

Kaupan tulevan kiinteistön tontin puiden ja kantojen poisto Espoo

Peltovuorenkujan kunnallistekniikan ja tien rakentaminen Vantaa

250-auton parkkihallin maanrakennustyöt Porvoo

Logistiikka keskusken tontin puuston ja kantojen poisto Tuusula

Paritalon maanrakennustyöt Tuusula

3 kpl kerrostalojen maanrakennustyöt Porvoo

5 kpl kerrostalojen pihojen pohjaustyöt Porvoo

Pyörätie sillan uusiminen tuusula maanrakennustyöt aliurakointina Tuusulan kunta

Opiston paalutustyön aputyöt Porvoo

Rivitalon pihojen profilointia Kerava

Rivitaloyhtiön kaukolämpöverkon uusinnan maanrakennustyöt aliurakointina Tuusulan kunta

2 kpl okt talon maanrakennustyöt Tuusula

Puiden kaatoa 2 kpl okt pihalta Tuusula

Okt-talon purku Tuusula

Okt talon purku Järvenpää

Piha rakennuksen purku Vantaa

4 kpl okt talon maanrakennustyöt Vantaa

Okt talon purku Keravan kaupunki

Okt talon maanrakennustyöt Kerava

2 kpl okt tontinraivaus Kerava

Okt tontin raivaus Sipoo

Okt talon ja autotallin maanrakennustyöt Sipoo

2016

Saastuneen maan poistoa ja rakennus jätteen seulontaa  (lähes koko vuosi) pajala järvenpää

2kpl kerrostalojen vesi ja viemäri työt vantaa

Kantojen pilkontaa terminaalissa Mäntsälä

Vapon hake kentän maiden vastaanottoa ja rakentamista

Maansiirtoa dumpperilla melkein koko vuosi Pajala Järvenpää

Talvikunnossa pitoa 4kpl rekkaterminaali + muita kiinteistöjä Vantaa

Talvikunnossapitoa alihankintana Tuusulan kunta

Palvelutalon pihojen pohjaukset Kerava (Keravan kaupunki)

Maansiirtoa aliurakointina viemäri linjan rakentaminen Tuusulan kunta

3 kpl kerrostalon maanrakennustyöt Pajala Järvenpää

Kahlaaja lintujen kahluurantojen tekoa Tuusula

5kpl kerrostalotyömaan kuormien purku tavaran siirto ja siivous työt Pajala Järvenpää

5kpl kerrostalojen pihojen pohjaus työt Pajala Järvenpää

Mainostaulun maanrakennus työt Keravan neste

Kantojen pilkontaa terminaalissa Hyvinkää

Kantojen pilkontaa terminaalissa Turenki

Tuusulan seudun vesilaitos jäniksenlinna maansiirtoa dumpperilla

Paritalon maanrakennustyöt Tuusula

Tiehoitokunnan tien korjaus ja ojien perkaus Sipoo

Uusimman tuntemattoman sotilaan juoksuhautojen kaivuuta Tuusula (Kiitos, oli kunnia olla mukana)

Paritalon pihatyöt Tuusula

Okt talon maanrakennus työt Vantaa

Okt talon purku Helsinki

Okt talon pihatyöt Tuusula

Okt talon viemärin korjaus Tuusula

Okt talon purkutyö Tuusula

Okt talon pihatyöt Vantaa

Autotallin maanrAkennustyöt Tuusula

Okt talon purkutyömaan jälkeisten jätteiden seulontaa maan seasta Vantaa

Okt talon maanrakennustyöt Tuusula

3 kpl okt tonttien kantojen poisto sekä pintamaiden poisto Vantaa

Okt talon pihatyöt Järvenpää

Okt talon tontin raivaus Tuusula

2015

pilaantuneen maa alueen siivousta seulomalla rakennus jätteet erilleen.sekä maan siirtoa dumppereilla.
tilaajana Pohjolarakennus oy ifra /Järvenpään kaupunki

Laulukuja vantaa kerrostalon vesi ja viemäri järjestelmän rakentaminen.
tilaaja Sericon oy/skanska

Kurkiaurankatu 21 järvenpää okt maanrakennustyöt sekä ulkopuolen kww-valvonta

Mäntsälä kantojen pilkontaa terminaalissa sekä hakkeen lastausta.

Syvänojantie Nurmijärvi radiomaston perustusten maanrakennustyöt

hoivakoti Vomma Kisapolku kerava maanrakennus töiden loppuun saattaminen
(urakka) (Keravan kaupunki)

Otaniemi koneellista puun kaatoa

Jokitie 11 Tuusula autokatoksen maanrakennus työt

Tuusula ja Riihimäki molok -astioiden poistoa Kiertokapula oy

Hämeentie 39 Tuusula omakotitalon purku

Airikkalantie nurmijärvi puun kaatoa

Inkerintie 10 Vantaa vesi ja viemäri liitostyöt

Vuohikuja Vantaa pihan korjaamista

Kehäkukantie Vantaa viemärin korjaus

Joutsenentie Tuusula pihan peruskorjaus

Kerava koulun laajennuksen maanrakennus töitä Kimmo Ollila Oy/Keravan kaupunki

Mäntsälä kantojen pilkontaa terminaalissa

Koiramäenraitti Tuusula vesijohdon kaivuuta ja pihatöitä

Boxintie Sipoo okt: salaoja remontti

Alankotie Järvenpää pihan korjausta

Kerava puiden kaatoa vuokra asuntojen pihalta

Vantaan kaupungin valaistuksen hoito ja kunnossapitotyöt 2015 Suomen energia urakointi oy

Tuurinmäki Espoo 4 kpl okt:n pihatien ja pihojen tekoa

Hyvinkää Martti kerrostalo alueen puuston koneellinen kaato n.2ha

Jokela Tuusula sprey maalaus seinä elementtien paikalleen nostaminen

Metsäniityntie Tuusula mullan seulontaa ja niityn pohjan tekoa

Nuppulinna Tuusula hallin pihan tasausta ja ojan perkaamista

Koiramäenraitti Tuusula mullan seulontaa ja nurmikon tekoa

Söderkulla Sipoo okt:tontin puiden kaato

Talmankaari Sipoo okt:n pihatyö urakka

Pakilantie Helsinki okt:n salaoja remontti

Unikkopolku Vantaa kerrostalon pihatöitä

Vantaa rivitalon pihan nurmikontekoa

Maauuninti Vantaa kerrostalon pihan korjaus urakka

Karhunkorpi Nurmijärvi teollisuus tontin puuston sekä kantojen koneellinen poisto

Pekankuja Vantaa okt:n pihan korjausta

Vanhahämeentie Tuusula omakotitalon purku

Maauunintie Vantaa p-alueen laajennus urakka

Rantamontie Tuusula lammen rannan kuorintaa kahlaaja linnuille sopivaksi lintu harrastajat

Pitkän notkontie Espoo rakennettavan kaupan tontin koneellinen puiden ja kantojen poisto

Otaniemi Espoo puiden kaatoa

Hyvinkää asfaltin pohjausta Etelä-suomen asfaltti oy

Hernemäentie Tuusula okt:talon pihan korjaus työ

Haarajoenkatu Järvenpää okt:talon purku

Ukko-Pekantie meluvallin rakentamista

Mellunmäki Helsinki puiden kaatoa Destia oy

Tervakoski kantojen puhdistusta ja pilkontaa terminaalissa

Karlanderintie Tuusula okt:n sadevesijärjestelmän rakentaminen

Ruokosuonkuja Tuusula okt:n pihan korjausta

Ruokosuonkuja Tuusula tien peruskorjausta

Soikkokuja Järvenpää okt:pihatyöt

Metsäläntie Nurmijärvi okt: maanrakennustyöt

Kuusamantie Tuusula rivitalo alueen käytävien sorastusta

Mailatie Vantaa paritalon maanrakennus työt sekä ulkopuolen kww valvonta

Aromaankuja Tuusula puiden kaatoa 2 kohdetta

Neitoperhontie Tuusula okt:pihatyö urakka

Kirkkotie Tuusula taloyhtiön pihan korjaus urakka

Veromiehentie Vantaa taloyhtiön p-alueen sv järjestelmän rakentaminen

Nurmikatu 2 Kerava okt:purkutyö

Veromiehentie Vantaa taloyhtiön pihateiden tuhkaus

Palstakuja Helsinki okt:pihatyöt

Kisapolku kerava palvelutalon maanrakennustyöt Rakennustoimisto Kasto oy /Keravan kaupunki

Perhoskuja Tuusula pihan mursketus

Neilikkatie Vantaa taloyhtiön pihan korjausta

Veromiehentie Vantaa okt:maanrakennustyöt

Neitoperhontie Tuusula okt:n ympärystäyttöä

Sarvastonkaari Helsinki vesisulun vaihto

torpantie järvenpää okt:n pihatyöt

Idänpääntie Järvenpää viemärinkorjaustyö

lumen aurausurakka suutarila Helsinki L&T OY

lumenauraus urakka tuusula Riola-trans oy/tuusulan kunta

Koiramäenraitti Tuusula okt:n maanrakennustyöt

Kisapolku Kerava palvelutalo vomman ulkopuoliset lvi-työt ja valvonta

Kuovintie Tuusula vesijohdon korjaustyö

 

2014

Siilinrinne Vantaa taloyhtiön pihatöitä

Neitoperhontie Tuusula okt:n maanrakennustyöt

Palstakuja Helsinki 6kpl okt:n pihatöitä

Vanha Hämeentie tuusula pihan valaistuksen ja talon sähkösyöttöjen kaivuu

Kisapolku Kerava palvelutalo vomman maanrakennustyöt

Rakennustoimisto Rasto Oy/Keravan kaupunki

Vantaa Vantaan valaistuksen rakentamis,huolto ja ylläpitotyöt Suomen energia urakointi oy

Hyvinkää sillankorvankatu molokkien siirtoa Kiertokapula oy

Sipoo Talma okt:n maanrakennustyöt

Hyvinkää Hyvinkään rautatie asema tammenlehtien imurointia Coor servise management lp oy

Vantaa Tanhurinne puiden kaatoa

Vantaa Kairakuja hulevesiliitoksen teko

Tuusula Joutsenentie vesi ja viemäri sekä maalämpö työt

Helsinki lainkaarentie okt:n salaojene korjausta

Kerava Eskontie okt:n pihatöitä

Vantaa Kairakuja okt:n viemäriliitos

Tuusula Vanhahämeentie okt:n liittäminen viemäriin

Tuusula Kaskikuja okt:n vesijohdon ja sulun uusinta

Hyvinkää autotallin maanrakennustyöt

Hyvinkää 2kpl omakotitalojen maanrakennustyöt

Helsinki suopellonkaari 3kpl okt:n pihatyöt

Tuusula liisinkuja okt:n maanrakennustyöt

Vantaa pekankuja ojan perkaamista

Tuusula Keltasirkuntie okt:n ja autotallin sisä ja ulkotäyttötyöt

Helsinki kivihaantie puidenkaatoa kerrostalon pihasta fira palvelut

Vantaa messikuja puidenkaato

Tuusula perhoskuja okt:n liittäminen viemäriin

Vantaa siilinrinne taloyhtiön pihatöitä

Espoo seiliniitty rivitaloyhtiön sisäpuolisten viemärien korjaus

Järvenpää pykälistöntie taloyhtiön puiden kaatoa

Tuusula järvenpääntie kaatopaikan laajuuden ja sisällön tutkintaa Ramboll Finland oy/puolustusvoimat

Vantaa Haikaratie okt:n viemärin korjaus + pihatyötä

Vantaa Kairakuja piharakennuksen purku sekä autotallin maanrakennustyöt

Järvenpää Kiuaskuja okt:n pihatyöt

Tuusula Perhoskuja okt:n maanrakennustyöt

Nurmijärvi Karhunkorpi teollisuustonttien kantojen poistoa

Helsinki Myllyväenkatu rivitaloa alueen kantojen poisto

Tuusula firankaari okt:n viemärin korjaus

Helsinki suopellonrinne 2kpl omakotitalojen maanrakennustöitä

Tuusula Hernemäentie okt:talon maanrakennustyöt

Vantaa Seitsemästie piharakennuksen purku

Tuusula Kleivintie pihavalaistuksen ja sadevesi linjan rakentamista

Vantaa Vihertie taloyhtiön viemärin korjaus

Tuusula Ylimmäisenkuja okt:n pihatöitä

Järvenpää Paljukuja okt:n pihatyöt

Helsinki Palstakuja okt:n pihatyöt

Helsinki Suopellonkaari oktn:n maanrakennustyöt sekä kww

Tuusula Koiramäenraitti okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Kirkkotie taloyhtiön pihan korjaus urakka

Espoo Pikirinne okt:n pihatyöt

Vantaa Jokiranta okt:n pihatyöt

Hyvinkää pellonreunantie okt:n ja autotallin maanrakennustyöt sekä pihatyöt

Vantaa Laurintie okt:n hulevesi linjojen korjausta

Tuusula Ruokosuonkuja okt:n pihatöitä

Tuusula Neitoperhontie okt:n pihatöitä

Hyvinkää Perttulankatu 2:n okt tontin puiden ja kantojen sekä pintamaiden poisto

Tuusula Hernemäentie okt:tontin kantojenpoisto

Vantaa Jänöpolku puidenkaatoa

Vantaa Kelatie pihan harjaus meltex tuusula

Tuusula Liisinkuja okt:n kaivuumaiden pois ajo

Hyvinkää keskusta useiden kohteiden hiekoitushiekkojen poisto

Tuusula Jokela S-market ja rautatieasema hiekoitus

Vantaa Pekankuja okt:talon salaojine korjausta

Järvenpää Kirkkotie hiekoitus hiekkojen poistoa

Tuusula torpanniityntie ratsastusmaneesin maanrakennustyöt

 

2013

Vantaa Pekankuja oktn: pihatöitä

Helsinki Palstakuja okt:n ja autokatoksen maanrakennustyöt

Vantaa Saviontie okt:n pihatöitä

Tuusula Nurmitie okt:n viemärin korjaus

Tuusula Hornankalliontie useiden tierumpujen korjausta

Tuusula Apupapintie pihaliittymän rummun teko

Vantaa Saarnitie autotallin sisä ja ulkotäyttötyö

Kerava Vanamonkuja sadevesiputken rakentaminen taloyhtiölle

Järvenpää Iivarinkatu okt:n purku

Tuusula Neitoperhontie okt:n pihatöitä

Järvenpää Kiuaskuja okt:n maanrakennustyöt

Kerava Luotolantie taloyhtiön p-alueiden pintatyöt

Espoo Varusmiehentie okt:n maanrakennustyöt

Helsinki Parikkalantie okt:n maanrakennustyöt

Vantaa Säekuja okt:n maanrakennustyöt

Helsinki Vehkalahdenkuja okt:n maanrakennustyöt

Järvenpää Suvikatu okt:n pihatyöt

Tuusula Perhospolku okt:n viemäriin liittyminen

Helsinki Vehkalahdenkuja puiden kaatoa

Vantaa Siikatie okt:n salaojien uusiminen

Vantaa Asolantie taloyhtiön p-alueen laajennus

Kerava Tuomikatu betonijätteiden pois vienti

Tuusula Jätintie rikkoutuneen öljysäiliön poisto sekä maan puhdistus

Espoo Uudenkylänmäki pihatöitä

Järvenpää Kumpukuja pihatyötä

Espoo Varsikengänkuja pihatyötä

Tuusula Tuusulan seurakunta pihatöitä

Tuusula iltalenkki pihatöitä

Vantaa Kivimäentie rakennuksen purku

Tuusula Koskenmäenraitti pihatöitä

Vantaa Messikuja okt:n pihatyöt

Tuusula Kaikulantie okt:n pihatöitä

Vantaa Saarnitie rakennuksen purku sekä uuden okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Kalliopohjantie viemärikaivon korjausta

Tuusula Torpanniityntie oktn: viemärien muutos työ sekä lasten leikkipaikan rakennus sekä pihatöitä

Suotie Tuusula okt:n vesijohdon liitos ja pihatyöt

Vantaa Runotie okt:n maanrakennustyöt

Järvenpää Kiuaskuja 4kpl okt:n maanrakennustyöt

Sipoo Vanha Porvoontie pihatöitä

Tuusula Paloaukeankuja pihatöitä

Vantaa Tavitie okt:n laajennus

Tuusula Tapionkuja autotallin maanrakennus työt

Järvenpää Tuluskuja pihatyötä

Järvenpää Soikkokuja okt:n maanrakennustyöt ja kww

Tuusula Ruokosuonkuja pihatyötä

Kerava Raitakuja tienrakennustyöt

Tuusula Koivumäentie veto ojan rummuttaminen

Tuusula Koivumäentie kantomurskauksen jätteen seulontaa

Vantaa Vihertie okt:n laajennus

Tuusula Bostoninkuja okt:n maanrakennustyöt

Vantaa Messikuja okt:n pihatyöt

Kerava Urputie okt:n pihatöitä

Tuusula Osmolantie okt:n pihatöitä

Vantaa Sipulikuja okt.n pihatyöt

Tuusula Tuusulankunta tilakeskus

Jokela päiväkodit ja koulut ja kunnan kiinteistöt talvikunnossapito

Tuusula Karjamaantie okt:n pihatöitä

Tuusula Garlanderintie taloyhtiön pihatöitä

Järvenpää kertalämmitteisentie autotallin maanrakennustyöt

Vantaa jokiranta 3kpl okt:tontin puuston ja kantojen poisto

Tuusula koivumäentie ojan kaivuuta

Nurmijärvi metsätuomala kantojen puhdistusta ja siirtoa murskalle

Tuusula koivumäentie kantojen puhdistusta ja siirtoa murskalle

 

2012

Tuusula Kanervatie okt:n vesijohdon uusinta

Espoo Kuninkaan kartanontie 2 okt kiineteistön vesi ja viemärityöt

Espoo Neljäskuja okt:n vesijohto liitos

Nurmijärvi Isokalliontie okt:pihatyötä

Tuusula Hosiannummentie okt:n vesijohdon kaivuutyöt

Vantaa Katriinantie öljysäiliön kunnon tarkistus

Helsinki Parivaljakontie teollisuus kiinteistön pihatyöt

Tuusula Bostoninkuja okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Tuusulankunnan kiinteistöt

Jokelan koulut ja päiväkodit ja muut kunnan kiinteistöt talvikunnossapito

Sipoo Granbakantie okt:n maanrakennustyöt

Kerava Suomelantie okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Saksantie pihatyötä

Tuusula Rantatie jätebetonien pois vienti

Tuusula Suviniitty 2 kpl paritalon maanrakennustyöt

Tuusula Hopeatäpläntie autotallin maanrakennustyöt

Tuusula Suviniitty paritalon pihatyöt

Tuusula Hyrylän entinen varuskunta mullan seulontaa

Järvenpää Torpantie okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Carlanderintie rivitaloyhtiön pihatyöt

Tuusula Jokela tuusulan seurakunta roskakatoksen maanrakennus

Tuusula Kaarnatie okt.n purku

Tuusula Ritariperhosentie okt:n pihatyöt

Järvenpää Paljukuja okt.pihatyötä

Järvenpää Paljukuja okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Vuohikkaankaari okt:n salaoja remontti ja liittäminen kunnallistekniikkaan

Kerava Visatie okt:n maanrakennustyöt

Vantaa Lustetie okt:n pihatöitä

Tuusula Tuusulan seurakunta leikkivälineiden asennus

Kerava Suomelantie okt:n viemärinkorjaustyö

Tuusula Tuusulan seurakunta paijalanhautausmaan uurnalehto rivistön maanrakennus työt

Tuusula Alikyläntie okt:n liittäminen kunnallistekniikkaan

Tuusula Sulankuja pihatyötä

Tuusula Tiensuuntie okt:n liittäminen kunnallistekniikkaan

Tuusula Vanhahämeentie okt:n pihatyöt

Vantaa kunnanntie piharakennuksen purku

Hyvinkää Lähdelaaksontie okt.n pihatöitä

Tuusula Keimontie piharakennus/autotallin maanrakennustyöt

Tuusula Hietarinteentie okt:n vesijohdon uusiminen

Vantaa Toinentie okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Varstankuja okt:n pihatöitä

Tuusula Lepokallionkaari hoivakodin viemärien korjaustyö

Tuusula Kaurahalme okt:n pihatyöt

Tuusula Suviniitty okt:n pihatöitä

Tuusula Keimontie piharakennuksen purku

Tuusula Hornankalliontie rummun vaiho

Tuusula Hornankalliontie okt.n pihatöitä

Tuusula Neitoperhontie 4kpl okt.n pihatöitä

Tuusula Neitoperhontie okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Koiramäenraitti okt:n vesi ja viemärityöt

Järvenpää Lintumetsäntie okt:n liittäminen kunnallistekniikkaan

Tuusula Rantaniityntie vesijohdon korjaus

 

2011

Tuusula Koiramäenraitti nimisen tien teko/maanrakennustyöt

Tuusula jokela elisan runko sekä talokaapelien vetoa voimatel

Tuusula Kuusamantie okt:n pihatöitä

Tuusula Tiensuuntie okt:n viemärin korjaus

Tuusula Tuusulankunta tilakeskus

Jokelan koulujen ja päiväkotien sekä muiden kiinetistöjen talvikunnossapito

Tuusula koiramäenraitti autokatoksen maanrakennustyöt

Vantaa vesikkotie taloyhtiön salaoja remontti

Tuusula Carlanderintie rivitaloyhtiön maanrakennustöitä

Tuusula Vanhahämeentie okt:n salaojaremontti

Vantaa Pirtakuja okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Hernemäentie okt:n liittäminen kunnallistekniikkaan

Tuusula Hornankalliontie 2kpl okt:n pihatöitä

Tuusula Kaurahalme okt:n pihatyöt

Tuusula Hornankalliontie talon purku

Tuusula Riihilahdentie piharakennuksen perustuksen purku ja uuden okt:n maanrakennustyöt

Pornainen lahantie okt:n pihatöitä

Tuusula tuusulan seurakunta leirikodin pihatöitä+tienrakennus urakka.

Tuusula Neitoperhontie oktn:pihatyöt

Tuusula tikkapiilo okt:n liittäminen kunnallistekniikkaan

Tuusula Onnelantie autokatoksen maanrakennustyöt

Tuusula Kaurahalme okt:n ympärys täytöt

Tuusula Sinivuokontie okt:n pihatöitä

Tuusula Tuusulan perhetukikeskus pihan siivontaa ja pihavalojen kaivuuta

Tuusula jäniksenlinna-järvenpää runkovesijohdon uusintatyömaa maansiirtoa

Tuusula kaurahalme okt:n maanrakennustyöt

Tuusula halkivahannotko okt:n pihatöitä

Järvenpää Maissitie okt:n maanrakennustöitä

Tuusula Rantalantie 3kpl:okt vesijohdon kaivuutyöt

Järvenpää Kymenmaankatu autokatoksen maanrakennustyöt

Tuusula Teerentie okt:n maanrakennustyöt

Vantaa sähköasennus töitä

konerinki7kaivuutyö reinikka oy

Helsinki Peipontie okt:n liittäminen kunnallistekniikkaan

Tuusula Neitoperhontie taloyhtiön pihatöitä

Vantaa Nevatie okt:n maanrakennustyöt +kww

Tuusula Neitoperhontie okt:n ympärystäytöt

Tuusula Neitoperhontie 2kpl okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Hämeentie okt:n pihatyöt

Tuusula Viheriökuja okt:n maanrakennustyöt

Haarajoki Punapuunkatu okt:n maanrakennustyöt

Tuusula Tuusulankunta vesihuoltolaitos kajomäentien sv-viemärityö

Kerava koivunoksa lastauslaiturien täyttötyöt

Sipoo Martinkyläntie okt:n viemärityöt sekä salaojien rakentaminen

Tuusula Keski-uusimaan piha pihatöitä

Tuusula Varstankuja okt:n pihatöitä

Haarajoki Loimukoivunkatu okt:n pihatöitä

Tuusula forsit kemiittiaseman maanrakennustyöt

Nurmijärvi "rautarouvan" peruskorjaukseen liittyen vanhojen jalustojen siirtoa.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä saastuneen maan puhdistus

Tuusula tuusulankunta tekninentoimi hyökkälä,kalliopohja,saksa,jukola,pekkola,rantatie sekä

Jokela perttu tiealueiden talvikunnossapito

Tuusula sampolantie okt:n vesijohdon korjaus

 

2010

Talvikunnossapitotöitä Tuusulan kunnalle

Okt:n ja piharakennuksen pohjatyöt (Vantaa)

 

2009

Okt:n vesi- ja viemärityöt (Vantaa)

Hallin pihan laajennus (Tuusula)

Okt:n pihatyöt (Järvenpää)

Taidetapahtuman ihme 2009 maanrakennus- ja timpurityöt

Tuusulan seurakunta Paijalan hautausmaan laajennus

Halkomäentien vesi- ja viemärityöt (pääurakoitsijana)

Haapalantien vesi- ja viemärityöt (aliurakoitsijana)

Haapalantien tielinjan aukikaivuu (aliurakoitsijana)

7 omakotitalon vesi- ja viemärityöt

7 omakotitalon pihatyöt

4 autotallin / piharakennuksen pohjatyöt

3 omakotitalon pohjatyöt

1 loma-asunnon pohjatyöt

Talvikunnossapitoa Tuusulan kunta Jokela ja Hyrylä

Talvikunnossapitoa yksityisteitä/pihoja

 

2008

Tuusulan seurakunta Rusutjärven leirikodin maanrakennustyöt Rakennustoimisto Raston aliurakoitsijana.

 • vesi- ja viemärityöt
 • kaapelien kaivuut
 • 4 piharakennuksien pohjatyöt
 • vanhan päärakennuksen sekä wc-rakennuksen purkutyöt
 • rakennustyömaan kuormien purku- ja siivoustyöt, sekä osittain pihatyöt.

6 okt:n vesi- ja viemärityöt

1 teollisuushallin vesi- ja viemärityöt

1 teollisuushallin pohjatyöt

6 okt:n pohjatyöt

3 autotalli / pihara­kennuksen pohjatyöt

2 teollisuushallin pihatyöt

Ojan kaivuuta/perkausta n. 2 km

Talvikunnossapitoa Tuusulan kunta Jokela ja Hyrylä

Talvikunnossapitoa yksityisteitä ja pihoja

 

2007

Konerinki oy:n välittämänä Konevuori Oy:n työmaat

Näsin S-marketin laajennus (Porvoo) maarakennustyöt ja työmaan siivous

Paulig maarakennustyötä (Helsinki)

Tien rakennusta (Helsinki)

4 okt:n pohjatyöt

2 rakennuksen pohjaa sekä rakennustyömaan siivous ja kuorman purkutyöt sekä lumityöt

Tuusulan seurakunta (Rakennustoimisto Rasto oy)

4 autotallin (piharakennuksen pohjaa)

4 okt:n vesi- ja viemärityöt

1 okt:n pihatyöt

2 okt:n purkutyöt

Talvikunnossapitoa Tuusulan kunta

Talvikunnossapitoa yksityisteitä/pihoja Tuusula

 

2006

Konerinki oy:n välittämänä, Tieliikelaitos Lohja tienrakennustyöt

Tuusulan energia, betonielementtien siirtoa

Tuusulan maansiirto, tietyötä (Tuusula)

1 okt:n tietyöt

Ojankaivuuta

Maarakennus Rta virtanen (Riha centterin), maarakennustöitä (Tuusula)

Finn-seula

Opastetaulujen asennusta Porvoon moottoritie

Liikekeskuksen pohjatyötä (Hyvinkää)

P-alueen / pelikentän tekoa (Espoo)

Liikekeskuksen pohjatyötä (Tuusula)

Konevuori Oy:n työmaa, Näsin S-marketin laajennustyö maanrakennus sekä siivoustyötä (Porvoo)

Asunto Oy Meripellon linna maarakennustyötä

Yksityistien tekoa 2 kohteessa n.1 km (Tuusula)

Teollisuushallin salaojien uusiminen Stuulmet oy (Järvenpää)

Fin-seula Oy, okt:n viemärin korjaustyö (Järvenpää)

8 kiinteistön pihatyöt Järvenpää,Tuusula

Tiehoitokunnan tienkorjausta Tuusula

Ojankaivuuta n.1 km Tuusula

Ojanperkausta n.1 km Tuusula

Omakotitalon ves- ja viemärityöt Järvenpää

1 rakennuksen purkutyö Tuusula

1 okt:n pohjatyöt Tuusula

2 autotallin / pihara­kennuksen pohjaa

Talvikunnossapitoa Jokela (Tuusulan kunta)

Yle maanrakennustyötä

Vuosaari maanrakennustyötä

Hyvinkään maatalousopisto, maarakennustyötä

Talvikunnossapitoa Tuusulan kunta

Talvikunnossapitoa yksityisteitä ja pihoja

 

2005

YIT-rakennus Oy, maarakennustyötä ja siivousta, 3 eri työmaata Helsinki

Skanska-talonrakennus Oy, siivousta/tavaransiirtoa Kerava

Skanska-talonrakennus Oy, maarakennustyötä Helsinki

Skanska Tekra Oy, siivousta/tavaransiirtoa Espoo

Oy Konte Ab siivousta/tavaransiirtoa Espoo

Pro-maalaus, maarakennustyötä Järvenpää

Js-kivi ja piharakennus Oy, pihatyötä

Maarakennus rta Virtanen Oy

 • P-alueiden tekoa, kaapeliojien kaivuuta, rakennusten pohjatyötä
 • siivousta ja tavaran siirtoa, vesi ja viemärityötä ja kaikkea mahdollista maan rakentamista (Otaniemi)

Kaapelitöitä lukemattomissa kohteissa Vantaalla

Vihertyötä useissa kohteissa Hyvinkäällä

Kaukolämpötyöt Helsinki

Sadevesilinjan tekoa Hyvinkää

Kaukolämpötöitä useissa kohteissa Nurmijärvi

Talvi kunnossapitoa Tuusulan kunta

Talvi kunnossapitoa yksityisteitä ja pihoja Tuusula

Ja paljon muita kohteita ja töitä joka lähtöön...

 

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tuus Kaivuu Oy (2297420-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Haapasalo
0400853259
tuuskaivuu@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Tuus Kaivuu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tuus Kaivuu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuuskaivuu@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna