Purkutöissä tärkeää on tietää mitä laki vaatii. Esimerkiksi asbesti on tänä päivänä myrkkyä ja purkutöiden alussa on tehtävä asbestikartoitus, jotta sille ei altistuta vahingossa.

Myös purkulupa on haettava: Kun asiakkaamme on saanut purkuluvan rakennusvalvonnasta, voimme aloittaa purkutyöt. Teemme purkutöitä pääasiassa Helsingissä ja Uudellamaalla.

Maa-aineksen ja jätteen seulonta säästää luontoa ja lompakkoa

Me Tuus Kaivuu Oy:ssä panostamme ekologisiin ja kestäviin toimintamalleihin: maa-aineksen ja jätteen seulonta säästää luontoa ja lompakkoa, sillä jätteen vieminen sellaisenaan kaatopaikalle tai hävitettäväksi on usein kallista ja joukossa voi olla paljon käyttökelpoistakin maa-ainesta jota voisi hyödyntää jossakin muualla. Maa-aineksen ja jätteen seulonta on siis sekä ekonomisesti että ekologisesti järkevää ja tekemämme purkutyöt Helsinki- ja uusimaa-alueilla ovat usein kestävän kehityksen kriteerit täyttäviä hankkeita, joissa seulonnalla saadaan aikaan selviä säästöjä.

Seulonta kohteen mukaan

Eri tarkoituksiin löytyy erilaisia seulakauhoja ja isompia kohteita varten meillä on myös erityisiä, laajempaan käyttöön sopivia seulontalaitoksia. Säästöt ovat suuria pienissäkin projekteissa, mutta suurissa hankkeissa säästöt jätemaksuissa voivat nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Työt kannattaa siis hoitaa ekologisesti ekonomisistakin syistä.

Vastuullisesti suoritetut purkutyöt ehkäisevät lisäkustannuksien syntymistä

Kun rakennuksia puretaan muuten vain tai uusien rakennelmien tieltä, on taloudellisesti kustannustehokkainta ja helpointa hoitaa purkutyöt siten, että samalla lajitellaan jätteet ja maa-aines erilleen. Myöhemmässä maanrakennus- ja perustamisvaiheessa lajittelu on huomattavasti vaikeampaa ja voi tulla yllättävänkin kalliiksi, joten purkutöiden hintavertailussa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä materiaaleille tapahtuu kun rakennus on saatu matalaksi. Pahin virhe on jätteiden jättäminen maahan sellaisenaan. Esim. kellarikohteessa, jos purkaja jättää jätteet maan sisään ja seuraava rakennuttaja joutuu siivoamaan ne, se voi maksaa jopa kymmeniä tuhansia. Seulomalla purkuvaiheessa, olisi pärjätty kolmenumeroisilla summilla.

Luotettava kumppani

Me Tuus Kaivuu Oy:ssä puramme puu- ja metallirakennuksia sekä pieniä betonirakennuksia vastuullisesti. Kierrätämme ja seulomme aina kaiken minkä voimme ja huolehdimme siitä, että työt tulee tehtyä niin, että paikalle voi joskus rakentaa jotain uuttakin. Teemme mahdollisimman siistiä jälkeä ja se on meille myös imagollinen asia. Purkutöiden yhteydessä voimme hoitaa myös muutakin raivausta sekä puunkaatoja.

Ota yhteyttä

Kun maanrakennustyöt ovat sinulle ajankohtaisia,
ota yhteyttä puhelimitse numeroon: 0400 853259
tai käytä yhteydenottolomaketta »