Puunkaato & tontin raivaus

Puunkaato Helsinki- ja Uusimaa-alueella on tavallisesti uudisrakennushankkeen ensimmäinen vaihe. Uudisrakentamiseen liittyy aina tontin raivausta, kuten puunkaatoa ja pintamaan poistoa. Myös vanhoissa kohteissa puut kasvavat välillä niin isoiksi, että niistä pitää päästä eroon. Kaadamme koneellisesti pienpuuston ja isoimmat puut metsurityönä. Teollisuustontilla pikkupuusto voidaan poistaa myös kaivinkonemenetelmällä ja muut motolla. Kalustoomme kuuluu myös metsäkoneita, joiden avulla voimme kaataa laajojakin metsäalueita pois rakentamisen tieltä.

Puhdistamme ja pilkomme kannot ja viemme ne haketettavaksi (tarvittaessa kannot voidaan hakettaa myös paikan päällä). Poistamme kaatotöiden jälkeen myös risut sekä tarvittaessa myös ylimääräisen pintamaan, kuten turpeen ja saven. Huolehdimme aina syntyvän raivausjätteen asianmukaisesta käsittelystä ja poiskuljetuksesta.

Palvelemme yksityisiä kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia.

Ota siis yhteyttä, mikäli tarvitset tontin raivausta tai puunkaatoa!

Ota yhteyttä

Ongelmapuiden puunkaato Helsinki

Poistamme myös yksittäisiä ongelmapuita ja teemme kantojen jyrsintää. Kaivinkoneesta löytyy kantolaite, joka helpottaa työntekoa. Ongelmapuiden kaataminen on tavallisinta pienkohteissa. Ongelmalliseksi puu muuttuu silloin, kun se esimerkiksi kasvaa häiritsevästi taloa tai yleistä tietä kohti.

 • puunkaato rakennuksien läheisyydestä
 • puunkaato teiden ja sähkölinjojen läheisyydestä
 • lahovikaisen puun kaato
 • ylisuurten puiden kaato

Kun ongelmapuun kaato suoritetaan hallitusti ja ammattitaidolla, ennen kuin on myöhäistä, vältytään luonnollisen ja hallitsemattoman kaatumisen aiheuttamilta vahingoilta.

Paras vuodenaika puunkaatoon?

Paras aika puunkaadolle on talvella, kun puussa ei enää ole lehtiä. Tällöin vihreän biomassan määrä on minimissään, eikä se vie kuljetuksessa niin paljoa tilaa. Tällöin puu voidaan myös hakettaa paikan päällä heti kaatamisen jälkeen. Puunkaato talvella on myös helpompaa sellaisissa kohteissa, joissa maa on lämpimillä säillä liian pehmeää suurille koneille, eli roudasta on usein pienillä pakkasilla hyötyä puunkaadossa. Etenkin jos puu on hankalassa paikassa, se on usein helpoin kaataa talvella, vaikka onnistuu se meiltä muulloinkin!

Omasta puusta halot valmiiksi pihaan?

Jos asiakkaalla on puutavaralle käyttöä, teemme samasta puusta vaikka halot valmiiksi pihaan. Tällöin vältytään turhalta kuljettelulta ja puutavara tulee saman tien hyötykäyttöön. Laadukkaalle puutavaralle meillä on myös hyvityskäytäntö mikäli sen eteenpäin kauppaaminen halutaan jättää meidän huoleksemme. Tällöin puutavaran tulisi olla paksua ja aidosti myyntikelpoista.

Puunkaato ammattitaidolla - Tuus Kaivuu Oy

Kun haluat raivaukseen tai puunkaatoon ammatti-ihmisen kannattaa ottaa yhteyttä meihin. Meillä on monipuolisesti kokemusta erilaisista puunkaatotehtävistä. Puunkaadossakin on yllättävän monta asiaa, jotka tulee huomioida ja ammattimies osaa väistää monet mahdolliset vaaratilanteet, joita maallikko ei ehkä tulisi ajatelleeksi.

Jos tarvitset apua puunkaatoon, ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse numeroon:0400 853 259 tai käytä yhteydenottolomaketta » 

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tuus Kaivuu Oy (2297420-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Haapasalo
0400853259
tuuskaivuu@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Tuus Kaivuu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tuus Kaivuu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuuskaivuu@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna