Maanrakennus

Maanrakennusalan ammattilaisena autamme teitä monenlaisissa eri projekteissa pienistä suurempiin kohteisiin. Käytössämme on kattava kalusto ja osaava henkilökunta, joka toteuttaa maanrakennukseen liittyvät työt ammattitaidolla. Toteutamme maanrakennustyöt eri kohteisiin tarvittaessa koko rakennusprojektinne ajan talon purkutöistä, perustuksiin, pihatöihin ja tien rakentamiseen.

Kaikki pohjatyöt esim. hallit ja talonpohjat

 • Puiden kaadot
 • Puiden ja risujen poistot
 • Kantojen poistot
 • Räjäytystyöt
 • Kaivuutyöt
 • Maan kuljetukset
 • Soratoimitukset
 • Putket, kaivot, eristeet ja niiden asennukset.

Teiden rakentaminen

 • Kaivuutyöt
 • Kuljetukset
 • Soratoimistukset
 • Kunnallistekniikka

 

Purkutyöt

Vesi-, viemäri-, salaoja- ja sadevesijärjestelmät

 • Kaivuutyöt
 • Putket ja kaivot
 • Pumppaamot
 • Puhdistamot

Lue lisää

Pihatyöt

 • Pohjaustyöt
 • Maan kuljetukset
 • Multatoimitukset
 • Mullan levitykset
 • Istutustyöt

Maanrakennus Helsinki

Kaivinkonetyöt ja maanrakennus Helsinki- ja Uusimaa-alueella kannattaa teettää ammattiosaajalla. Maanrakennus on merkittävä osa yksityishenkilöiden ja yritysten korjaus- ja uudisrakentamista. Se on myös infrastruktuuria, kuten tietöitä, satama- ja rautatiehankkeita sekä kunnallisen puolen rakennushankkeita. Niin suurissa kuin pienissäkin maanrakennusasioissa, voit olla yhteydessä meihin.

Onhan elämäsi suurin investointi hyvällä perustalla?

Omakotitalo on usein suurin yksittäinen investointi, jonka ihminen koko elämänsä aikana tekee. Liian usein keskitytään vain hienon talon rakentamiseen eikä mietitä tarpeeksi sitä minkä päälle se pystytetään. Hyvä perusta on kuitenkin kaiken A ja O. Hyvin tehdyn pohjan päälle rakennettu talo pysyy kuivana ja kestää parhaassa tapauksessa koko eliniän ja vielä jälkipolvillekin. Ensin pitäisi tehdä kunnolla maanrakennus ja sitten vasta muut rakennustyöt! Valitettavasti törmäämme paljon myös päinvastaisiin tapauksiin. Huonosti tehdyt pohjatyöt ja esimerkiksi puutteelliset salaojitukset voivat pilata nopeasti uudenkin talon, jolloin joudumme purkuhommiin. Usein tilanne olisi voitu välttää tekemällä pohjatyöt jo alun perin kunnolla.

Korjaus ja maanrakennus Helsinki- ja Uusimaa-alueilla

Paljon pystytään korjailemaan puutteellista maanrakennustyötä myös jälkikäteen, mikäli havahdutaan tekemään korjaustoimia ajoissa, ennen kuin rakennukselle on aiheutunut vahinkoa. Sadevesitöitä ja salaojituksia tehdään paljon myös vanhoihin kohteisiin ja erilaiset viemäröintien korjaukset Helsingissä ja uudenmaan alueella ovat meille arkipäivää. Käytännössä meiltä hoituvat kaikki vesityöt talon ulkopuolella.

Maarakennuspalvelut

 • puun kaataminen
 • tontin raivaaminen
 • salaojituksen tekeminen
 • maa-aineksen ja jätteen seulonta
 • purkutyöt
 • maansiirtotyöt
 • louhinta
 • vesirakentaminen ulkotiloissa
 • aluskasvillisuuden poistaminen
 • viherrakentaminen

Ekologisesti ja ekonomisesti kestävää maanrakennusta

Haluamme luoda uutta kulttuuria maanrakentamiseen, jossa maa-ainesta voidaan myös kierrättää ja käyttää muussa rakentamisessa sen sijaan, että se vietäisiin kaatopaikalle. Seulonta voi olla esimerkiksi saastuneen maan, kivilaatujen, työmaamaiden tai jätemaiden seulontaa. Seulottavan materiaalin joukossa voi olla rakennusjätettä tai esimerkiksi öljystä saastunutta maata, joka pitää erotella käyttökelpoisesta ja kierrätettävästä materiaalista. Maaperän puhdistaminen ja maaperän kierrättäminen on taloudellisesti kannattavaa, koska sillä säästetään huomattavia summia jätemaksuissa ja usein saadaan talteen maa-ainesta, joka muuten ehkä jouduttaisiin ostamaan.

Maanrakennus Helsinki – ota yhteyttä

Kun kaivuutyöt ja maanrakennus Helsinki – Uusimaa -alueella ovat sinulle ajankohtaisia, ota yhteyttä puhelimitse numeroon:  0400 853 259 tai käytä yhteydenottolomaketta » 

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tuus Kaivuu Oy (2297420-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Haapasalo
0400853259
tuuskaivuu@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Tuus Kaivuu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tuus Kaivuu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuuskaivuu@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna