Käyttökelpoisen maa-aineksen, purkujätteen tai esimerkiksi vanhan maa-aineksen voi uusiokäyttää tai myydä edelleen. Maa-aineksen kierrätys on ekologinen ja kustannustehokas ratkaisu maanrakennuksessa ja rakennuspurkujätteen uusiokäyttöön erottelussa.

Maan kierrätyksessä kaatopaikalle vietävän jätteen määrä ja samalla kuljetus- ja maajätekustannukset vähenevät.

Maa-aineksen kierrätyspalvelut sopivat mm. pien- ja  ensirakentajille ja rakennusalan isommille toimijoille. Tulemme paikan päälle Keski-Uudenmaan alueelle ja pääkaupunkiseudulle seulontakauhallisen kaivinkoneen kanssa pienimpiin kohteisiin. Isompia kohteita varten olemme varautuneet myös suuremmilla seulonta- ja murskauslaitteilla.

Seulonta

Säästöä, tehokkuutta ja ekologisuutta

Sovimme asiakkaan kanssa maa-aineksen kierrätyksestä jatkokäyttöä ajatellen.

Erottelemme maa-aineksesta kivet, mullan ja roskat. Seulonta tehdään kohteessa paikan päällä.
Kustannustehokkuus paranee saadessasi uusiokäytettävää ainesta ja pienempiä jätekuormia. Aineksen uusiokäyttö vähentää kalliita ylijäämämassan, sekä aineksen kuljetuskustannuksia.

Seulomme kierrätykseen ja uusiokäyttöön sopivan aineksen purkujätteestä kierrätysbetoniksi ja maa-aineksesta soraksi.

Tarvittaessa meillä on käytössämme murskauskauha, jolla voidaan murskata kiviaineksesta käyttökelpoista mursketta.

Betonipurkujätteestä hyötykäytettävää betonimurskaa.

Murskauskauhan käyttö ei edellytä erillisiä lupia.

Seulontakauha

Seulontakauha - ylivoimainen vaihtoehto

Käytössämme on rumpuseulontakauha. Seulontakauha on erittäin toimiva ratkaisu pienillä ja keskisuurilla työmailla ja tonteilla.

Seulontakauha liitetään kaivinkoneeseen. Sen kiistattomina etuina on helppo siirrettävyys ja pieni koko.

Huolehdimme maa-aineksen kunnollisesta käsittelystä ja siirrosta kustannustehokkaasti ja ekologisesti. Miksi et ottaisi yhteyttä ja pyytäisi tarjousta?

Sekalaisesta materiaalista voidaan seuloa hyötykäyttöön seuraavanlaisia lajikkeita: 0-16, 0-32, 0-55 ja 0-90mm.

Multaisesta jo paikanpäällä olevasta materiaalista voidaan seuloa käyttökelpoista multaa. 

Kivisestä maasta voidaan seuloa esimerkiksi maisemointikiviä.

Seulontakauhan käyttö ei edellytä erillisiä lupia.